مهندسی فروش و تامین و تجهیز منابع

طراحی و پیاده سازی مدلای تامین مالی پروژه محور از جمله ‎”‏ سهام پروژه“ و “مشارکت واحدی“ و انجام کلیه فر آیندهای اجرایی
تامین کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز پروژه های ساختمانی به صورت مستقیم از تولید کننده ها در قالب فرآیند بازرگانی خرید و تهاتر
برنامه ریزی فنی- مالی و اجرای مدلهای تامین مالی مشارکتی برای پیمانکاران و مشاوران‏ جذب سرمایه گذار خرد و کلان با اولویت تجمیع سرمایه های خرد و جذب مشارکت های مردمی

مهندسی فروش
  • تحقیقات بازار و تدوین برنامه جامع بازاریابی
  • برندینگ و فروش
  • طراحی و پیاده سازی ساختار سازمان فروش
  • واگذاری واحدها طبق برنامه مدون در قالب قراردادهای حقوقی مشخص و مصوب