بهترین انتخاب برای سرمایه‌گذاری

کارگزار رسمی شرکت بازآفرینی شهری ایران

خدمات پویا اتحاد شرق

۰۲

تامین و تجهیز منابع

۰۴

مهندسی فروش

۰۶

بازسازی بافت‌های فرسوده شهری

۰۱

مطالعات و برنامه ریزی

مطالعات پایه شامل بررسی و شناخت بافت از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، عملکردی و

۰۳

مدیریت بهره برداری مجتمع‌های تجاری

۰۵

مدیریت طرح پروژه‌های نوسازی

با ما در ارتباط باشید

درخواست خود را ثبت کنید


فروش املاک

مجموعه پر فروش ترین املاک و واحدهای موجود

مجموعه پروژه های ما

گلچینی از پروژه های شهری

مدیران مجموعه

شرکت پویا اتحاد شرق

Deputy CEO , Pooya Etead Shargh
East Horizons Share Company CEO Deputy Chairman of the Board of Directors of Tamin Atieh Shahriad Company Member of the Board of Directors of Atieh Hayat
نائب الرئيس التنفيذي , بویا اتحاد شرق
الرئيس التنفيذي لشركة اوفوغ سهام شرق نائب رئيس مجلس ادارة شركة تامين عطية شهريار عضو مجلس أمناء عطية حياة
قائم مقام مدیر عامل , پویا اتحاد شرق
مدیرعامل شرکت افق سهام شرق نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین آتیه شهریاد عضو هیئت مدیره تامین آتیه حیات

مشاورین برتر هفته

شرکت پویا اتحاد شرق

Sales Expert , pooyaetehad shargh
Sales Expert Field of residential commercial office projects
Sales Manager , Pooya Etead Shargh
Sales Manager Hotel Hayat Shargh and Shokooh Iman
Sales Expert , Pooya Etead Shargh
Sales Expert Field of office business projects

سهامداران حقوقی شرکت پویا اتحاد شرق

مقایسه املاک

مقایسه