مشارکت و سرمایه گزاری

در صورتی که مایل به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های شرکت پویا اتحاد شرق هستید و یا پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری دارید موارد زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*
نوع سرمایه