فرصت همکاری

در این صفحه فرصت های شغلی لازم در شرکت پویا اتحاد شرق را میگذاریم تا بتوانیم ازحضور شما عزیزان متخصص بهره بگیریم در صورتی که فرصت شغلی خالی نبود اما شما فکر میکنید مهارت و تجربه تان، شرکت پویا اتحاد شرق را یاری میکند ممنون میشویم رزومه خود را ارسال و معرفی نمایید

نام و نام خانوادگی*
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 4 MB.