اعضای هیات مدیره و مدیران

اعضای هیات مدیره

صالح نقی پور

رئیس هیئت مدیره

سید حسن رهنمایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن اکبرزاده ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

رشید صحابی

عضو هیئت مدیره

مدیران و کارشناسان

علی اکبر راه چمنی

قائم مقام مدیر عامل

هادی محمدآبادی

مدیر مالی

علی علامه

مدیر بازرگانی

جهانبخش مهرانفر

مدیر برنامه ریزی و توسعه

منوچهر مشرف

مدیر فروش

یلدا میری

مدیر دفتر مدیر عامل

میلاد قبادی

مدیر فروش

سید ابراهیم مختاری

مدیر فروش

رضا راه چمنی

مدیر فروش

جواد ایزی

مدیر پروژه سبزوار

حمیرا جعفرنیا

دیجیتال مارکتینگ

مرتضی دشتی

کارشناس فروش

مریم علیزاده

حسابداری

هانیه قاسمی

امور اداری

شادی شمشادی

کارشناس فروش

زهرا راه چمنی

امور اداری

علی حسینی

کارشناس فروش

نعمان رباطی

کارشناس فروش

مهدی پورزند

کارشناس فروش