اعضای هیات مدیره و مدیران

اعضای هیات مدیره

صالح نقی پور

رئیس هیئت مدیره

سید حسن رهنمایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن اکبرزاده ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

رشید صحابی

عضو هیئت مدیره

مدیران و کارشناسان

علی اکبر راه چمنی

قائم مقام مدیر عامل

هادی محمدآبادی

مدیر مالی

علی علامه

مدیر بازرگانی

جهانبخش مهرانفر

مدیر برنامه ریزی و توسعه

منوچهر مشرف

مدیر فروش

نسرین والا کیان

مدیر توسعه بازار

میلاد قبادی

مدیر فروش

سید ابراهیم مختاری

مدیر فروش

رضا راه چمنی

مدیر فروش

جواد ایزی

مدیر پروژه سبزوار

حمیرا جعفرنیا

دیجیتال مارکتینگ

معصومه حسین پور

مدیر دفتر مدیرعامل

مریم علیزاده

حسابداری

مرتضی دشتی

کارشناس فروش

شادی شمشادی

کارشناس فروش

زهرا راه چمنی

امور اداری

مهدی پورزند

کارشناس فروش