تجاری

19 املاک
ترتیب بر اساس:
ویژه
 • Rial50,000,000
 • Rial15,000,000/ریال
اطمیتان

اجاره واحد ۴۵ متری مجتمع اطمینان

 • Rial50,000,000
 • Rial15,000,000/ریال
مشهد، بلوار قرنی مجتمع اطمینان
 • اتاق خواب: 0
 • سرویس: 1
 • پارکینگ: 1
 • 45 مترمربع
 • تجاری, تجاری مجد, همه املاک
جزئیات
9 ماه پیش
 • قیمت کل Rial9,500,000,000
 • Rial490,000,000/هرمترمربع

مغازه برج فرودین مشهد

 • قیمت کل Rial9,500,000,000
 • Rial490,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 19.34 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 هفته پیش
 • قیمت کل Rial19,500,000,000
 • Rial480,000,000/هرمترمربع

مغازه برج فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial19,500,000,000
 • Rial480,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 40.73 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 هفته پیش
 • قیمت کل Rial27,000,000,000
 • Rial400,000,000/هرمترمربع

مغازه برج فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial27,000,000,000
 • Rial400,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 67.77 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 هفته پیش
 • قیمت کل Rial5,500,000,000
 • Rial150,000,000/هرمترمربع

مغازه برج فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial5,500,000,000
 • Rial150,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 37 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 هفته پیش
 • قیمت کل Rial2,550,000,000
 • Rial150,000,000/مترمربع

مغازه برج اطمینان

 • قیمت کل Rial2,550,000,000
 • Rial150,000,000/مترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • 17 متر مربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial4,950,000,000

تجاری همکف مجتمع ساینا مشهد

 • قیمت کل Rial4,950,000,000
بین قرنی 23 و 25
 • پارکینگ: 1
 • 16.5 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial4,521,400,000

تجاری در صنف مزون مشهد

 • قیمت کل Rial4,521,400,000
مجد
 • پارکینگ: 1
 • 24.44 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial7,405,200,000

تجاری جهت واگذاری به مزون در مشهد

 • قیمت کل Rial7,405,200,000
مجد
 • پارکینگ: 1
 • 41.14 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial670,000,000
 • Rial14,000,000/مترمربع

فروش واحد اداری بلوار قرنی مشهد

 • قیمت کل Rial670,000,000
 • Rial14,000,000/مترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • سرویس: 1
 • پارکینگ: 1
 • 45 مترمربع
 • اداری, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه