مرتضی لعالی فردوسی

کارشناس فروش در پویا اتحاد شرق

  • تخصص ها: متخصص در امور شهرسازی

درباره مرتضی لعالی فردوسی

مهندسی معماری

کارشناس حوزه شهرسازی

ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه