جواد ایزی

مدیر طرح در پویا اتحاد شرق

  • تخصص ها: مدیریت بازار بزرگ شریف

درباره جواد ایزی

مهندسی عمران

مدیریت طرح ارگ امیریه سبزوار

 

 

 

 

 

 

ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه