مسیل شرقی کاشمر

طرح بازآفرینی بافت فرسوده

مسیل شرقی کاشمر

  • شهر: مسیل شرقی شهر کاشمر
  • استان: استان خراسان رضوی
  • محله: خیابان نسیم
  • کشور: ایران
  • کد پروژه: ۸۹۶۱
  • طول مسیل : ۴۵۰۰ متر
  • عرض مسیل : ۳۰ متر
  • وضعیت پروژه: فعال

مقایسه املاک

مقایسه