فروش

99 املاک
ترتیب بر اساس:
 • قیمت کل Rial19,500,000,000
 • Rial480,000,000/هرمترمربع

مغازه تجاری مشهد

 • قیمت کل Rial19,500,000,000
 • Rial480,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 40.73 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • قیمت کل Rial5,500,000,000
 • Rial150,000,000/هرمترمربع

مغازه مجتمع فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial5,500,000,000
 • Rial150,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 37 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • قیمت کل Rial12,000,000,000
 • Rial120,000,000/هرمترمربع

واحد اداری برج فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial12,000,000,000
 • Rial120,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 0
 • پارکینگ: 1
 • 100 مترمربع
 • اداری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • متر مربع Rial9,100,000,000
 • Rial140,000,000/قیمت کل

دفتر کار مشهد

 • متر مربع Rial9,100,000,000
 • Rial140,000,000/قیمت کل
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 65 مترمربع
 • اداری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • قیمت کل Rial7,500,000,000
 • Rial150,000,000/مترمربع

واحد اداری 50 متری مشهد

 • قیمت کل Rial7,500,000,000
 • Rial150,000,000/مترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • اتاق خواب: 1
 • پارکینگ: 1
 • 50 متر مربع
 • اداری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • قیمت کل Rial2,550,000,000
 • Rial150,000,000/مترمربع

مغازه برج اطمینان

 • قیمت کل Rial2,550,000,000
 • Rial150,000,000/مترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • 17 متر مربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • قیمت کل Rial4,521,400,000

تجاری در صنف مزون مشهد

 • قیمت کل Rial4,521,400,000
مجد
 • پارکینگ: 1
 • 24.44 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • قیمت کل Rial7,405,200,000

تجاری جهت واگذاری به مزون در مشهد

 • قیمت کل Rial7,405,200,000
مجد
 • پارکینگ: 1
 • 41.14 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • توافق به قیمت روز

آپارتمان مسکونی کوثر مشهد

 • توافق به قیمت روز
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش
 • قیمت کل Rial6,000,000,000
 • Rial12,000,000/مترمربع

فروش آپارتمان مسکونی تجاری

 • قیمت کل Rial6,000,000,000
 • Rial12,000,000/مترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 110 مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
5 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه