پروژه تجاری مسکونی رشد مشهد

تجاری اقامتی

پروژه تجاری، مسکونی رشد مشهد

واحدهای تجاری و مسکونی این پروژه در بلوک C بهره برداری شده و به فروش می رسد، می توانید در فروش املاک تجاری مسکونی رشد این واحدها را مشاهده فرمایید

مقایسه املاک

مقایسه