آپارتمان

آپارتمان مسکونی

21 املاک
ترتیب بر اساس:
 • توافق به قیمت روز

آپارتمان مسکونی کوثر مشهد

 • توافق به قیمت روز
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial6,000,000,000
 • Rial12,000,000/مترمربع

فروش آپارتمان مسکونی تجاری

 • قیمت کل Rial6,000,000,000
 • Rial12,000,000/مترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 110 مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial1,200,000,000
 • Rial10,000,000/هرمترمربع

فروش مجتمع ۱۶ واحدی مسکونی

 • قیمت کل Rial1,200,000,000
 • Rial10,000,000/هرمترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 110 مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial1,000,000,000
 • Rial9,000,000,000/مترمربع

آپارتمان مسکونی مشهد مقدس

 • قیمت کل Rial1,000,000,000
 • Rial9,000,000,000/مترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • اتاق ها: 3
 • سرویس: 1
 • پارکینگ: 1
 • 120 مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial11,000,000,000
 • Rial17,000,000/هرمترمربع

آپارتمان در آتی سازان

 • قیمت کل Rial11,000,000,000
 • Rial17,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • پارکینگ: 1
 • 62 متر
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial20,000,000,000
 • Rial12,000,000/هرمترمربع

آپارتمان مسکونی حجاب مشهد

 • قیمت کل Rial20,000,000,000
 • Rial12,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 169 متر
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial14,500,000,000
 • Rial86,000,000/هرمترمربع

آپارتمان مسکونی حرعاملی مشهد

 • قیمت کل Rial14,500,000,000
 • Rial86,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • پارکینگ: 0
 • 56 متر
 • اقامتی, مسکونی, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش
 • قیمت کل Rial60,000,000,000

واحد تجاری در کاشانی مشهد

 • قیمت کل Rial60,000,000,000
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس: 1
 • پارکینگ ها: 2
 • 125 متر
 • آپارتمان, تجاری, همه املاک
جزئیات
1 ماه پیش

سویت آپارتمان خیابان امام رضا مشهد

Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • پارکینگ ها: 4
 • 142 متر
 • اقامتی, همه املاک
جزئیات
2 ماه پیش
 • قیمت‌ کل Rial22,750,000,000
 • Rial130,000,000/هرمترمربع

آپارتمان پیش فروش الهیه

 • قیمت‌ کل Rial22,750,000,000
 • Rial130,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ ها: 16
 • 175 متر
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
2 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه