سید حسن رهنمایی

سید حسن رهنمایی

مدیرعـــــامل در پویا اتحاد شـــرق

درباره سید حسن رهنمایی

مدیر عامل شرکت پویا اتحاد شرق

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان شرق
عضو هیئت مدیره شرکت فراپـــخــــت
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران پادینا
رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی بنی الحسین
رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی آتیه صنعت برق
رئیس هیئت مدیره شرکت افق سهام شرق
نائب رئیس شرکت هیئت مدیره کویر خودرو سربداران
عضو و نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه اقتصاد روماک
نائب رئیس کانون کشوری نمایندگی های ایران خودرو
رئیس هیات مدیره شرکت گردشگری حیات شرق

 

 

بخشدار قصر هند از سال 1377 الی 1379

فرماندار نیــک شهر از سال 1379 الی 1381

فرماندار خــــــاش از سال 1381 الی 1383

فرماندار ایرانــشهر از سال 1383 الی 1385

مشاور اقتصادی رئیس سازمان زندان‌های کشور  از سال 1381 الی 1383

ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه