سید حسن رهنمایی

سید حسن رهنمایی

مدیرعـــــامل در پویا اتحاد شـــرق

درباره سید حسن رهنمایی

مدیر عامل شرکت پویا اتحاد شرق

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان شرق
عضو هیئت مدیره شرکت فراپـــخــــت
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران پادینا
رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی بنی الحسین
رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی آتیه صنعت برق
رئیس هیئت مدیره شرکت افق سهام شرق
نائب رئیس شرکت هیئت مدیره کویر خودرو سربداران
عضو و نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه اقتصاد روماک
نائب رئیس کانون کشوری نمایندگی های ایران خودرو
رئیس هیات مدیره شرکت گردشگری حیات شرق

 

 

بخشدار قصر هند از سال ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹

فرماندار نیــک شهر از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱

فرماندار خــــــاش از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳

فرماندار ایرانــشهر از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵

مشاور اقتصادی رئیس سازمان زندان‌های کشور  از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳

ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه