علی اکبر راه‌چمنی

قائم مقام مدیر عامل در پویا اتحاد شرق

درباره علی اکبر راه‌چمنی

قائم مقام مدیر عامل

مدیرعامل شرکت افـــق سـهام شـــرق
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین آتیه شهریاد
عضو هیئت مدیره تـامین آتیه حیـــات
قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی اداری و بازرگانی

زبان: English

ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه