حسن صانع

کارشناس فروش در شرکت پویا اتحاد شرق

 • تخصص ها: مشاوره در حوزه سرمایه گذاری ملک

انواع ملک

 • 38% تجاری
 • 23% اداری
 • 23% آپارتمان
 • 15% سایر

وضعیت ملک

 • 38% فروش
 • 62% سایر

شهرهای ملک

 • 38% مشهد
 • 62% سایر

درباره حسن صانع

تحصیلات: لیسانس شیمی

کارشناس فروش
کارشناس تملک

ترتیب بر اساس:
ویژه
 • قیمت کل Rial27,000,000,000
 • Rial400,000,000/هرمترمربع

مغازه برج فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial27,000,000,000
 • Rial400,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 67.77 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 ماه پیش
 • قیمت کل Rial9,500,000,000
 • Rial490,000,000/هرمترمربع

مغازه برج فرودین مشهد

 • قیمت کل Rial9,500,000,000
 • Rial490,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 19.34 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 ماه پیش
 • قیمت کل Rial19,500,000,000
 • Rial480,000,000/هرمترمربع

مغازه تجاری مشهد

 • قیمت کل Rial19,500,000,000
 • Rial480,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 40.73 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 ماه پیش
 • قیمت کل Rial5,500,000,000
 • Rial150,000,000/هرمترمربع

مغازه مجتمع فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial5,500,000,000
 • Rial150,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • پارکینگ: 1
 • 37 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
3 ماه پیش
 • قیمت کل Rial12,000,000,000
 • Rial120,000,000/هرمترمربع

واحد اداری برج فروردین مشهد

 • قیمت کل Rial12,000,000,000
 • Rial120,000,000/هرمترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 0
 • پارکینگ: 1
 • 100 مترمربع
 • اداری, همه املاک
جزئیات
3 ماه پیش
 • متر مربع Rial9,100,000,000
 • Rial140,000,000/قیمت کل

دفتر کار مشهد

 • متر مربع Rial9,100,000,000
 • Rial140,000,000/قیمت کل
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 65 مترمربع
 • اداری, همه املاک
جزئیات
3 ماه پیش
 • قیمت کل Rial6,000,000,000
 • Rial12,000,000/مترمربع

فروش آپارتمان مسکونی تجاری

 • قیمت کل Rial6,000,000,000
 • Rial12,000,000/مترمربع
Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 110 مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
4 ماه پیش
 • قیمت کل Rial1,200,000,000
 • Rial10,000,000/هرمترمربع

فروش مجتمع 16 واحدی مسکونی

 • قیمت کل Rial1,200,000,000
 • Rial10,000,000/هرمترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 110 مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
4 ماه پیش
 • قیمت کل Rial200,000,000,000
 • Rial180,000,000/مترمربع

فروش تالار پذیرایی ونوس

 • قیمت کل Rial200,000,000,000
 • Rial180,000,000/مترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • پارکینگ: 0
 • 220 مترمربع
 • تجاری, همه املاک
جزئیات
4 ماه پیش
 • قیمت کل Rial1,000,000,000
 • Rial9,000,000,000/مترمربع

آپارتمان مسکونی مشهد مقدس

 • قیمت کل Rial1,000,000,000
 • Rial9,000,000,000/مترمربع
مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • اتاق ها: 3
 • سرویس: 1
 • پارکینگ: 1
 • 120 مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک
جزئیات
4 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه