مجموعه املاک تجاری، اداری، مسکونی، اقامتی، ویلا، زمین، باغ

فروش-اجاره-رهن

مغازه برج فرودین مشهد

 • پارکینگ: ۱
 • ۱۹٫۳۴ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

مغازه برج فروردین مشهد

 • پارکینگ: ۱
 • ۴۰٫۷۳ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

مغازه برج فروردین مشهد

 • پارکینگ: ۱
 • ۶۷٫۷۷ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

مغازه برج فروردین مشهد

 • پارکینگ: ۱
 • ۳۷ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

واحد اداری برج فروردین مشهد

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۰۰ مترمربع
 • اداری, همه املاک

واحد اداری برج فروردین

 • اتاق ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۶۵ مترمربع
 • اداری, همه املاک

واحد اداری ۵۰ متری مشهد

 • اتاق خواب: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۰ متر مربع
 • اداری, همه املاک

مغازه برج اطمینان

 • ۱۷ متر مربع
 • تجاری, همه املاک

تجاری همکف مجتمع ساینا مشهد

 • پارکینگ: ۱
 • ۱۶٫۵ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

تجاری در صنف مزون مشهد

 • پارکینگ: ۱
 • ۲۴٫۴۴ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

تجاری جهت واگذاری به مزون در مشهد

 • پارکینگ: ۱
 • ۴۱٫۱۴ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

آپارتمان مسکونی کوثر مشهد

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • آپارتمان, همه املاک

فروش واحد اداری بلوار قرنی مشهد

 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۴۵ مترمربع
 • اداری, همه املاک

فروش آپارتمان مسکونی تجاری

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۱۰ مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک

فروش مجتمع ۱۶ واحدی مسکونی

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۱۰ مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک

اداری برج ضامن آهو درمشهد

 • اتاق ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۷۰٫۷ متر مربع
 • اداری, همه املاک

واحد تجاری برج ضامن آهو مشهد

 • ۵۱٫۵۸ متر مربع
 • تجاری, همه املاک

مغازه برج ضامن آهو مشهد

 • ۵۱٫۹۹ متر مربع
 • تجاری, همه املاک

فروش اداری مرکزیت شهر مشهد

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۹۹ مترمربع
 • اداری, همه املاک

زمین در چاهشک مشهد

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۰
 • ۲۵۰ متر
 • زمین, همه املاک

فروش تالار پذیرایی ونوس

 • پارکینگ: ۰
 • ۲۲۰ مترمربع
 • تجاری, همه املاک

آپارتمان مسکونی مشهد مقدس

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۲۰ مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک

زمین با کاربری مسکونی مشهد

 • ۲۰۰۰۰ sqftمترمربع
 • زمین, همه املاک

زمین با کاربری اقامتی تجارتی مشهد

 • ۱۳۵۰
 • زمین, همه املاک

زمین (بنا قدیمی) صیاد شیرازی مشهد

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • ۱۷۰ متر
 • زمین, همه املاک

آپارتمان در آتی سازان

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۶۲ متر
 • آپارتمان, همه املاک

آپارتمان در حسین باشی

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۰
 • ۵۶ متر
 • آپارتمان, همه املاک

واحد اداری برج ضامن آهو مجد مشهد

 • ۸۸٫۰۶ متر مربع
 • اداری, همه املاک

آپارتمان مسکونی حجاب مشهد

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۶۹ متر
 • آپارتمان, همه املاک

زمین کشاورزی سبزوار

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • ۱۵۰ متر
 • زمین, همه املاک

آپارتمان مسکونی حرعاملی مشهد

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۰
 • ۵۶ متر
 • اقامتی, مسکونی, همه املاک

واحد تجاری در کاشانی مشهد

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ ها: ۲
 • ۱۲۵ متر
 • آپارتمان, تجاری, همه املاک

سویت آپارتمان خیابان امام رضا مشهد

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ ها: ۴
 • ۱۴۲ متر
 • اقامتی, همه املاک

آپارتمان پیش فروش الهیه

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ ها: ۱۶
 • ۱۷۵ متر
 • آپارتمان, همه املاک

مغازه تجاری نواب صفوی مشهد

 • ۱۰ متر
 • تجاری, همه املاک

ویلایی شاندیز مشهد

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ ها: ۲
 • ۱۶۰ متر
 • همه املاک, ویلا

آپارتمان مسکونی در خیابان خسروی مشهد

 • اتاق ها: ۴
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۰
 • ۱۸۲ متر
 • آپارتمان, همه املاک

سرمایه گذاری در پروژه آرام مشهد

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۸ متر
 • آپارتمان, همه املاک

هتل آپارتمان درخیابان سرشور مشهد

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۰۰ متر
 • آپارتمان, اقامتی, همه املاک

آپارتمان مسکونی در موسوی قوچانی

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۰۰ متر
 • آپارتمان, همه املاک

فروش اپارتمان مسکونی در خیابان طبرسی

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۰
 • ۷۰ متر
 • مسکونی, همه املاک

زمین در شاندیز

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۰
 • ۱۸۰ متر مربع
 • زمین, همه املاک

آپارتمان مسکونی بلوار پیروزی مشهد

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۴۰ متر
 • آپارتمان, همه املاک

زمین ویلایی شاندیز مشهد

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۰
 • ۵۰۰ متر
 • زمین, همه املاک

تجاری در امیریه مشهد

 • ۴۰ متر مربع
 • تجاری, همه املاک

آپارتمان مسکونی هنرستان مشهد

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۸۲ متر مربع
 • آپارتمان, همه املاک

آپارتمان سه طبقه فکوری مشهد

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۲۵ متر مربع
 • آپارتمان, همه املاک

ویلا جاده شیرحصار در مشهد

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۹۰۰ متر مربع
 • همه املاک, ویلا

فروش زمین ۵۰۰ متری در جاده سوران

 • سرویس: ۱
 • ۵۰۰ متر مربع
 • زمین, همه املاک

اپارتمان ۹۰ متری در لادن

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • ۹۰ متر مربع
 • آپارتمان, همه املاک

واحد اپارتمان مسکونی در خیابان عنصری

 • آپارتمان, مسکونی, همه املاک

زمین در محدوده حرم مطهر

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۰
 • ۲۸۰ متر
 • زمین, همه املاک

زمین سر دونبش در شارستان

 • ۴۳۹ متر مربع
 • زمین, همه املاک

آپارتمان مسکونی شارستان

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۶۴ متر
 • آپارتمان, همه املاک

واحد تجاری در مجتمع شکوه ایمان

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • ۳۳٫۳۴ متر
 • تجاری, همه املاک

آپارتمان مسکونی شیرازی

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۴۰ متر
 • آپارتمان, همه املاک

فروش آپارتمان لوکس نزدیک حرم

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۲۵۰ sqft
 • آپارتمان, اقامتی, همه املاک

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری امام رضا ۴۱

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۳۰ sqft
 • آپارتمان, همه املاک

زمین در خیابان امام رضا مشهد

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۰
 • ۷۱۲ متر
 • زمین, همه املاک

آپارتمان مسکونی امام خمینی

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۲۰ متر
 • آپارتمان, همه املاک

واحد اداری ۷۰ متری

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۷۰ متر مربع
 • اداری, اداری مجد, همه املاک

فروش اپارتمان مسکونی نزدیک حرم

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۵ متر
 • مسکونی, همه املاک

آپارتمان مسکونی خیابان وحدت

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۱ متر
 • آپارتمان, همه املاک

زمین زعفران روستای دولت‌آباد تربت جام

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۰
 • ۶۰ هکتار
 • زمین, همه املاک

واحد آپارتمان در آرمیتاژ

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۶۹٫۶۹ متر
 • آپارتمان, همه املاک

آپارتمان مسکونی ویرانی

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۰
 • ۷۵ متر
 • آپارتمان, همه املاک

واحد اداری فلت مجتمع نیکا مشهد

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • ۴۶۰ متر
 • اداری, همه املاک

واحدهای اقامتی ۲۰۰ متری حرم مطهر

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۴ sqft
 • آپارتمان, اقامتی, اقامتی حیات شرق, همه املاک

مجتمع تجاری اداری پاژ

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • ۱۶۷ متر
 • اداری, همه املاک

آپارتمان مسکونی بلوار وحدت

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۱ متر
 • آپارتمان, همه املاک

باغ ويلا مدرن

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ ها: ۵
 • زمین, مسکونی, همه املاک, ویلا

واحد ۵۶ متری در برج رشد

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۳ مترمربع
 • آپارتمان, همه املاک

فروش واحد مسکونی سرشور مشهد

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۸۷ متر مربع
 • آپارتمان, اقامتی, مسکونی, همه املاک

زمین خیابان امام رضا(ع) چهنو

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • پارکینگ: ۰
 • ۱۶۰ متر
 • زمین, همه املاک

واحد تجاری حاشیه خیابان سجاد

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • ۱۰۰ متر
 • تجاری, همه املاک

واحد تجاری مجتمع تجاری اقامتی شکوه ایمان

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۰
 • ۱۸ متر
 • تجاری, همه املاک

مجتمع مسکونی اقامتی جنات

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۶۵ متر
 • اقامتی, همه املاک

آپارتمان مسکونی شیرودی

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ ها: ۱۳
 • ۶۵ متر
 • آپارتمان, همه املاک

آپارتمان مسکونی بهجت

 • اتاق ها: ۳
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ ها: ۱۵
 • ۱۰۰ متر مربع
 • آپارتمان, همه املاک

مجتمع مسکونی آرام

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۰ متر
 • آپارتمان, همه املاک

آپارتمان مسکونی میدان نواب صفوی

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۷ متر
 • آپارتمان, همه املاک

مجتمع تجاری مسکونی آرمان

 • اتاق ها: ۲
 • پارکینگ: ۰
 • ۸۲ متر
 • آپارتمان, همه املاک

واحد تجاری ۳۴ متری در سبزوار

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۳۴ متر مربع
 • تجاری, همه املاک

پیش فروش واحدهای تجاری اداری مسکونی

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۵ متر
 • تجاری, تجاری مجد, همه املاک

واحد اقامتی ۵۶ متری مجتمع رشد

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس ها: ۲
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۶ مترمربع
 • آپارتمان, اقامتی, اقامتی مسکونی رشد, مسکونی, همه املاک

اجاره واحد ۴۵ متری مجتمع اطمینان

 • اتاق خواب: ۰
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۴۵ مترمربع
 • تجاری, تجاری مجد, همه املاک
ویژه

فروش واحد تجاری ۲۱ متری

 • پارکینگ: ۱
 • ۲۱ مترمربع
 • تجاری, تجاری مجد, همه املاک

رهن کامل دفتر کار واحد اداری

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۰۰ مترمربع
 • اداری, اداری مجد, همه املاک

اجاره واحد اداری۱۰۰ متری

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۱۰۰ مترمربع
 • اداری, همه املاک

رهن کامل دفتر کار اداری

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۶۴ مترمربع
 • اداری, اداری مجد, همه املاک

واحد اقامتی ۵۶ متری مجتمع رشد

 • اتاق خواب: ۱
 • سرویس: ۱
 • پارکینگ: ۱
 • ۵۶ مترمربع
 • آپارتمان, اقامتی, اقامتی مسکونی رشد, مسکونی, همه املاک

واحد‌های اداری

 • اتاق ها: ۲
 • سرویس: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • ۷۵
 • همه املاک
ویژه

مقایسه املاک

مقایسه