هیات مدیره محترم

شرکت پویا اتحاد شرق

صالح نقی پور
رئیس هیات مدیره
صالح نقی پور
رئیس هیات مدیره
سید حسن رهنمایی
حسن رهنمایی
مدیر عامل
حسن رهنمایی
مدیر عامل
محمد حسن اکبرزاده ابراهیمی
عضو هیات مدیره
محمد حسن اکبرزاده ابراهیمی
عضو هیات مدیره

مدیران

شرکت پویا اتحاد شرق

علی علامه
علی علامه
مدیر بازرگانی
علی علامه
مدیر بازرگانی
علی اکبر راه چمنی
قائم مقام مدیر عامل
علی اکبر راه چمنی
قائم مقام مدیر عامل
منوچهر مشرف
مدیر فروش
منوچهر مشرف
مدیر فروش

مقایسه املاک

مقایسه