طرح محله خندق کاشمر

بازآفرینی بافت فرسوده

طرح محله خندق کاشمر

مقایسه املاک

مقایسه